VFP2IIS Dokumentace Podpora Spoleènost

Požadavky

Klient

Microsoft Internet Explorer verze 5.5 a vyšší

VFP2IIS je optimalizováno pro MS IE
(používá absolutní pozice, kombinaci Java a VB skriptu a nìkteré události nepodporované v jiných prohlížeèích)

 

VFP2IIS verze 2.0 NENÍ kompatibilní s prohlížeèi Netscape, FireFox a Opera

 

Server

Microsoft IIS server (version 5.0, 5.1 6.0)
Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server + SP4, Windows XP SP2, Windows 2003 R2 server SP1

Vývojová platforma

Microsoft Visual FoxPro 9
nebo Microsoft Visual FoxPro 9 runtime
F
Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à Internet